ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ PROJELERİ DANIŞMANLIĞI

Ulusal kümelenme politikasının geliştirilmesi projesi ile kümelenme konusunda farkındalık oluşturulması, ortak dil geliştirilmesi konularında ciddi mesafeler alınmış ve pilot kümelenme yol haritaları hazırlanmıştır. Kümelenme ile ilgili birikim ihracatta devlet yardımları politikalarına yansıtılmıştır. Firmalarımızın uluslararasılaşma sürecinin tüm aşamalarının işbirliği kuruluşlarının projelendirmesiyle destekleneceği bir destek mekanizması oluşturulmuştur.

Bu kapsamda proje bazlı, hedef pazar ve hedef sektör odaklı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, kümelenme anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde şirketlerimizin proje bazlı eğitim ve/veya danışmanlık, tanıtım, istihdam, yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programlarının birlikte uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması uygulama alınmıştır.

HG Grup, uluslararası rekabeti geliştirme projelerinin her aşamasında, kümelenme anlayışı ile birlikte hareket etme iradesi gösteren şirketlerimizin yanında olarak, değer üretmeyi, doğru ve etkin bir projenin geliştirilmesi ile sürdürülebilir hale kavuşturulmasını sağlamaya yönelik hizmet sunmaktadır.