ULUSLARARASI PAZARLAMA PLANI DANIŞMANLIĞI

Başarılı iş insanları müşterilerini detaylı bir şekilde sınıflayabilirler. Rakiplerinin onları tanımasından daha çok onlar rakiplerini tanırlar. Pazarla ilgili bilgileri toplamaktan ve yeni bilgiler almaktan hiçbir zaman vazgeçmezler. Bu bilgiler, yeni müşterilere ulaşmayı, müşteri sadakati sağlamayı ve müşteri tabanını genişletmeyi sağlar.

Aşağıdaki soruları kendimize sorarak başlayabiliriz:

  • Mevcut pazarlama faaliyetleriniz beklenen sonuçları veriyor mu?
  • Sosyal medya için doğru bileşimi oluşturdunuz mu?
  • Pazarlama bütçeniz hedeflerinizle uyumlu mu?
  • Pazarlama stratejiniz var mı?

Her başarılı işin detaylı, stratejik ve taktik bir pazarlama planı vardır. Geçmişte olduğunun aksine en iyi pazarlama planının raf ömrü bugün çok daha kısadır. Küreselleşme, teknolojik değişim, politik ve yasal değişiklikler pazarlama planının ömrünü azalmaktadır.

Pazarlama planı sürecimiz müşteri odaklı ve terzi işidir. Pazarlama planı sürecimiz dört temel aşamadan oluşur:

  • Pazar araştırması
  • Analiz ve planlama
  • Uygulama
  • Sonuçların ölçümü