ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMASI DANIŞMANLIĞI

Pazardaki fırsatları ortaya çıkarabiliriz ancak bazen pazardaki rekabet diğer fırsatları kaçırmamıza neden oluyor. Pazar araştırmalarımız, ihtiyaçlarınızla doğrudan ilgili olacak şekilde sağlam, somut ve savunulabilir bilgi sağlar. Dengeli ve doğru sonuçları almak için niceliksel pazar araştırması (istatiksel analiz, grafikler ve tablolar) ile niteliksel pazar araştırması (görüşmeler, makaleler ve görüşler) tekniklerini birleştiririz.

Pazar araştırması hizmeti kapsamında yönteme ait bazı hususları aşağıda belirtmek isteriz:

 • Anket tasarımı ve uygulaması (cevap verenleri davet etme, sonuçları toplama, analiz etme ve raporlama)
 • Müşteriler, çalışanlar, yöneticiler, iş sahipleri, sektör uzmanları vb. kişilerle telefonla ya da yüz yüze görüşmeler
 • Odak grupları, yuvarlak masa toplantıları ve yönetim toplantıları,
 • Pazara ait fırsatların değerlendirilmesi (fikirler, ürünler, hizmetler ve süreçlere ilişkin potansiyelin değerlendirilmesi)
 • Rekabet analizi/rekabetçi istihbarat çalışmalar

Doğru pazar araştırması her bir işin ya da pazarlama planının temelidir. HG Grup uzmanları aşağıda yer alan konuların daha derinden anlaşılmasını sağlar:

 • Pazar fırsatları,
 • Mevcut müşteriler,
 • Muhtemel müşteriler,
 • Rakipler,
 • Çalışanlar,
 • Sektör eğilimleri,
 • Çevresel ve yasal riskler.

Pazarınızı ve pazarınızdaki rekabeti doğru bir şekilde anladığınızda, şirketiniz bundan büyük ölçüde çıkar sağlayacaktır. Daha etkin satış süreci maliyetlerinizi azaltacaktır. Sürdürülebilir rekabetçi avantaj en üst düzeyde bilgiye sahip olunmasını gerekli kılar.

Etkili pazarlama tamamen hedefle ve odaklanmayla ilgilidir. Daha iyi hedefler daha az maliyet ve daha yüksek kâr demektir. Etkili pazarlama için de doğru pazar araştırmaları gereklidir. Bu bağlamda;

 • Kapsamlı pazar fırsatları değerlendirmesi yaparız,
 • Müşterilerinizi ihtiyaçlarını tanımlarız ve pazarı en fazla ve en az kâr potansiyeli açısından bölümleriz,
 • Mevcut müşterilerin ve muhtemel müşterilerin sizin hizmetlerinizi nasıl değerlendirdiklerini araştırırız,
 • Sorun oluşturabilecek yasal, mevzuata tabi ve demografik eğilimleri tanımlarız,
 • Rakipleri kapsamlı şekilde analiz ederiz