TURQUALITY SÜREÇ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

2003 yılında öncelikle tekstil ve hazır giyim sektörlerinden seçilen Türk markaları için pilot olarak uygulamaya başlanan Turquality destek programı, 2006 yılından itibaren tüm sektörlere açılmış ve ülkemizin güzide markalarının, küresel markalara dönüşmesi yolunda destekleyen önemli bir programdır.

10 yılda 10 dünya markası vizyonuyla hayata geçirilen Turquality destek programı, bilinen bir ihracat teşvik programından çok ötede bir anlam taşımaktadır. Dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olan Turquality,

 • Markalaşmada ivmelendirici rol oynamak, strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmalarına destek olmak,
 • Toplam insan kaynaklarını güçlendirmek,
 • Firmalarımızın marka potansiyelini ve bilincini artırmak,
 • Seçilmiş Türk markaları için hızlandırıcı bir etki yaratmak, için oluşturulmuştur.

Turquality destek programının diğer destek programlarından farklılaşan bazı özellikleri bulunmaktadır.

 • Markalaşma kavramının ve marka algısının desteklenmesi,
 • Gelişim ve kurumsallaşma süreçlerinin desteklenmesi,
 • Destek kapsamına alınma süreci,
 • Bütüncül destek yaklaşımı,
 • Farklılaşan destek unsurları,
 • Yüksek destek limitleri,
 • Finansal olmayan destekler,
 • Şirkete ve markaya değer katmak, Turquality programın diğer bilinen ihracat desteklerinden ayrıştıran özelliklerdir.

Turquality destek programına alınma sürecinin diğer ihracat teşviklerinden farklı olduğunu ifade etmiştik. Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen uluslararası danışmanlık şirketleri aşağıda yer alan ölçütler bağlamında şirketleri incelemekte ve sonuçları raporlaştırarak Ticaret Bakanlığı’na sunmaktadır.

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Yönetim
 • Marka Yönetimi ve Marka Performansı
 • Tedarik Zinciri Yönetimi veya Operasyon Yönetimi
 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
 • Yeni Ürün Geliştirme veya Hizmet Geliştirme
 • Finansal Performans
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yönetişim
 • Bilgi Sistemleri Yönetimi
 • Dijitalleşme

Yukarıda yer alan kriterler bağlamında yapılan inceleme sonucunda Ticaret Bakanlığı’nca uygun görülen şirketler ve markaları Turquality destek programı kapsamına alınmaktadır.

Turquality destek programı, sadece nihai tüketicilere sunulan markaların desteklendiği bir program değildir. Her sektördeki üretici markaların, hizmet sektöründe faaliyet gösteren lojistik, sağlık, eğitim, ulaşım, restoran işletmesi vb. markaları da desteklemektedir.

Bu program, giderek artan bir şekilde Türk markalarının küreselleşmesi için önemli destekler sunmakla birlikte, 2023 hedeflerine yönelik yapılan çalışmalar açısından stratejik ve gerçekçi bir programdır.

Konu ile ilgili detaylı makalemizi okumak için tıklayın.

Detaylı bilgi için tıklayın.