Stratejik ve Kurumsal Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Değişim sürecinde yeni şirket stratejilerinin belirlenmesi, şirket görevlerinin ve hedeflerinin uyumlaştırılması, gelişim ve iş süreçlerinin yeniden tasarlanması ve küresel ve bölgesel düzeydeki rekabete uyum sağlamış bir şirket yapısının ortaya çıkarılması HG Grup’un uzmanlık alanıdır.