İhracata Yönelik Devlet Teşvikleri Danışmanlığı

Şirketlerimizin uluslararası pazarlara açılmalarını desteklemek amacıyla yürürlüğe konulan ihracata yönelik devlet teşviklerini, yazmış ve yıllarca uygulamış olan bir ekibin kılavuzluğunda HG Grup’tan hizmet alabilirsiniz. HG Grup, şirketinizin teşviklerden en üst düzeyde, doğru ve hızlı yararlanabilmesi için hizmet vermektedir.

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri kapsamında, firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık – pazarlama-markalaşma süreçlerini kapsayan destekler konusunda uçtan uca danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır.

 • Pazara Giriş Belgelerinin Destekleri.
 • Fuar Katılım Destekleri
 • Kira Giderleri Destekleri
 • Tanıtım Destekleri
 • Marka Tescil Destekleri
 • Pazar Araştırması Desteği
 • Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği
 • Döviz Kazandırıcı Hizmetler Desteği
 • Küresel Tedarik Zinciri Yetkinliği Projesi Desteği
 • Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
 • Markalaşma Ve Turquality