İç Denetim

İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. HG Grup, şirketlerimizin yönetişim ve süreç etkililiğini artırmak adına en üst düzeyde fayda sağlayacak çalışmaları yapar.